Wybierz interesujące Cię zajęcia:

Warsztaty w terenie w Krakowie

(pojedyncze lub cykl w ramach Akademii Smoka Henia w terenie)

By lepiej zapoznać starsze dzieci z historią Krakowa, zapraszamy je na wspólne odkrywanie miasta w ramach Akademii Smoka Henia na Trasach Smoka. Każda trasa jest skomponowana specjalnie dla uczniów z klas 1-3. Trasy wykorzystują i utrwalają umiejętności matematyczne, geograficzne itp. Podczas zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość kulturowa. Każda z tras daje także możliwość ekspresji twórczej

Jest możliwość zamówienia pojedynczej wycieczki w ramach Akademii Smoka Henia w terenie.

Ciekawość, która poruszyła Ziemię, a wstrzymała Słońce
Rozbudzamy ciekawość poprzez poznanie znanych krakowskich naukowców takich jak Tadeusz Kopernik, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski. Uczniowie tworzą swoje urządzenie badawcze, które pozwoli im dokonywać kolejnych odkryć.
Królewska mądrość, co buduje i wzmacnia
Rozwijamy mądrość poznając dokonania króla Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Na zakończenie uczniowie tworzą kolaż o życiu Kazimierza Wielkiego.
Odważny jak rycerz
Wzmacniamy odwagę rozważając to, co ułatwia mi być odważnym i analizując postacie rycerzy z Krakowa. Podczas zajęć poznajemy etos rycerski oraz krakowskie pomniki rycerskie. W części manualnej uczestnicy tworzą swoje rycerskie tarcze.
Twoją siłą są twoje talenty
Ćwiczymy siłę poprzez uświadomienie sobie swoich zdolności, nazywamy i pokazujemy swoje talenty – silne strony. Na tej bazie omawiamy symbole Krakowa. W części manualnej uczeń tworzy sznurkowy obraz wybranego symbolu Krakowa.
Cierpliwość, czyli sztuka dla najlepszych
Budujemy cierpliwość analizując w jaki sposób powstawał Kraków, jak zmieniało się miasto i ile czasu na to potrzebowało. W ostatniej fazie zajęć uczniowie tworzą wspólna makietę miasta.

Podczas wycieczek uczeń:

Poznaje polisensorycznie miejsca i obiekty historyczne
Rozwija logiczne myślenie i wnioskowanie
Doświadczając, odkrywa historię i zabytki swojego regionu
Pobudza swoją wyobraźnię i otwartość
Kształtuje swoją wrażliwość na świat
Uczy się nazywać emocje
stosuje w praktyce wiadomości z różnych przedmiotów szkolnych (np. matematyki).

Co wybrać: 1-dną wycieczkę czy Szkołę Smoka Henia w terenie?

Pojedyncza trasa zwiedzania:

 • 90 minutowa przygoda na 1-dnej z tras Smoka
 • Smoczybilet na przygodę ze Smokiem -> bilety zostaną przesłane do przedszkola wcześniej
 • Smocząkarte pracy uczestnika -> uczestnicy uzupełniają ją podczas zajęć
 • Liczba uczestników: do 25 osób
 • Cena: 30 zł/osoba
 • Czas trwania: 90 minut

Akademia Smoka Henia w terenie:

 • 90 minutowa przygodę przeżytą 5-ciokrotnie
 • Smoczybilet na przygodę ze Smokiem -> bilety zostaną wcześniej przesłane do przedszkola
 • Smocząkarte pracy uczestnika do każdej trasy
 • Smoczycertyfikat ukończenia Szkoły Smoka Henia w terenie
 • Liczba uczestników: do 25 osób
 • Cena za wszystkie 5 tras: 130 zł/osoba
 • Czas trwania: 90 minut x 5 spotkań

Warsztaty w klasie

(pojedyncze lub cykl w ramach Akademii Smoka Henia w klasie)

Dla grup szkolnych z klas 1-3 przygotowaliśmy interdyscyplinarne zajęcia na temat historii i kultury Krakowa. Za cel stawiamy sobie naukę przez zabawę, ruch, doświadczenie i eksperyment. Program zajęć został oparty na podstawie programowej oraz wybranych tematach z zakresu 8 kompetencji kluczowych. Każde zajęcia składają się z 3 części: 

 1. wprowadzenie wartości (odwaga, mądrość)
 2. nawiązanie do historii i kultury Krakowa i Polski
 3. twórczość własna (część manualna)
Ciekawość, która poruszyła Ziemię, a wstrzymała Słońce
Rozbudzamy ciekawość poprzez poznanie znanych krakowskich naukowców takich jak Tadeusz Kopernik, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski. Uczniowie tworzą swoje urządzenie badawcze, które pozwoli im dokonywać kolejnych odkryć.
Królewska mądrość, co buduje i wzmacnia
Rozwijamy mądrość poznając dokonania króla Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Na zakończenie uczniowie tworzą kolaż o życiu Kazimierza Wielkiego.
Odważny jak rycerz
Wzmacniamy odwagę rozważając to, co ułatwia mi być odważnym i analizując postacie rycerzy z Krakowa. Podczas zajęć poznajemy etos rycerski oraz krakowskie pomniki rycerskie. W części manualnej uczestnicy tworzą swoje rycerskie tarcze.
Twoją siłą są twoje talenty
Ćwiczymy siłę poprzez uświadomienie sobie swoich zdolności, nazywamy i pokazujemy swoje talenty – silne strony. Na tej bazie omawiamy symbole Krakowa. W części manualnej uczeń tworzy sznurkowy obraz wybranego symbolu Krakowa.
Cierpliwość, czyli sztuka dla najlepszych
Budujemy cierpliwość analizując w jaki sposób powstawał Kraków, jak zmieniało się miasto i ile czasu na to potrzebowało. W ostatniej fazie zajęć uczniowie tworzą wspólna makietę miasta.

Poprzez te zajęcia dzieci:

Wzmacniają poczucie godności własnej osoby
Lepiej poznają siebie i nazywają swoje emocje
Aktywnie uczą się historii Polski i miasta
Przyswaja wiedzę na różne sposoby: z muzyką, ruchem
Samodzielnie tworzy pracę manualną w różnych technikach

Co wybrać?

Pojedyncze warsztaty:

 • 90-120 minut edukacyjnej przygody w szkole
 • Zróżnicowane zajęcia pod kątem wybranych metod: taniec, teatr, plastyka, ruch, wiedza
 • Część historyczna i część manualna
 • Czas trwania: 40-60 minut
 • Cena: 20 zł/osoba
 • Liczba uczestników: do 25 osób

Akademia Smoka Henia (5 spotkań):

 • 600 minut edukacyjnej przygody w szkole -> rozłożonych na 5 spotkań
 • Zróżnicowane zajęcia pod kątem wybranych metod: taniec, teatr, plastyka, ruch, wiedza
 • Część historyczna i część manualna
 • Plansza, do zbierania pieczątek z warsztatów
 • Certyfikat ukończenia Szkoły Smoka Henia
 • Czas trwania: 90-120 minut x 5 spotkań
 • Cena: 85 zł/osoba/5 spotkań
 • Liczba uczestników: do 25 osób

WARSZTATY ONLINE

To zajęcia realizowane za pomocą połączenia internetowego i platformy do live/webinarów. Temat zajęć online jest dopasowany do potrzeb dzieci i oczekiwań placówki dydaktycznej.  Zawierają elementy: wiedzy z wybranego tematu, ruchu, aktywności teatralnej muzycznej. Wszystko po to aby nauka wciągała i była zapamiętana na długo.  Pomimo zdalnej formy zajęć, program warsztatów online jest tak opracowany aby uczestnicy brali w nim aktywny udział.

Zrealizowane live dla dzieci można obejrzeć na profilu Pomysłownika na Facebooku.