Wybierz interesujące Cię zajęcia:

Warsztaty w terenie w Krakowie

By lepiej zapoznać uczniów z historią Krakowa, zapraszamy je na wspólne odkrywanie miasta w razem z Pomysłownikiem. Każda trasa jest dostosowywana do wieku uczestników. Trasy wykorzystują i utrwalają umiejętności matematyczne, geograficzne itp. Podczas zajęć rozwijane są kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość kulturowa. Każda z tras ma elementy utrwalający wiedzę, jak również angażujące uczestników podczas trwania spaceru, stąd warsztatowy charakter każdego spotkania

Nie od razu Kraków zbudowano
To interaktywna opowieść, w której uczestnicy odtwarzają jak powstawał Kraków. Cofamy się do czasów pierwszych władców Polski. Przy okazji uczniowie dowiadują się do czego służyły najstarsze budynki w okolicy Rynku Głównego i w jakim okresie powstały. Po zajęciach uczestnicy będą potrafiły dopasować historycznie wybrane wydarzenia z napotkanymi obiektami na trasie wędrówki.
Trasa królów
To okazja do poznania bliżej najważniejszych władców Polski, jak również możliwość by dowiedzieć się czym zasłynęli dla kultury i sztuki Polski i Krakowa. Warsztat łączy rozwój umiejętności odnajdywania się w przestrzeni miasta, jak również łączenia banknotów używanych na co dzień z konkretnymi władcami Polski. Podczas trasy zwiedzamy najbardziej charakterystyczne zabytki Krakowa.
Sekrety pierwszego polskiego uniwersytetu
W trakcie zajęć przeniesiemy się w czasy gdy do szkoły chodzili tylko nieliczni. Uczniowie odkryją dlaczego tak było, gdzie i w jaki sposób ci wybrańcy się uczyli.
W poszukiwaniu wawelskiego skarbu
To warsztat odkrywania tajemnic i skarbów wzgórza wawelskiego. Uczy uważności, rozbudza spostrzegawczość i logiczne myślenie. Trasa wiedzie od rzeźby Smoka przez plac do katedry, aż na dziedziniec zamkowy.
Dzielnica żydowska - miasto w mieście
Podczas zajęć uczniowie będą tropić i rozpoznawać ślady żydowskiej kultury od średniowiecza do XX wieku.
Sekrety królów
To warsztat dedykowany wyjątkowym królom, którzy żyli i działali w Krakowie. Poznamy ich od innej strony, dowiemy się co lubili, kim byli, co jedli i jak panowali. Na warsztat weźmiemy takie osobistości jak: królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary.
Odważny jak rycerz
Wzmacniamy odwagę rozważając to, co ułatwia mi być odważnym i analizując postacie rycerzy z Krakowa. Podczas zajęć poznajemy etos rycerski oraz krakowskie pomniki rycerskie. W części manualnej uczestnicy tworzą swoje rycerskie tarcze.
Twoją siłą są twoje talenty
Ćwiczymy siłę poprzez uświadomienie sobie swoich zdolności, nazywamy i pokazujemy swoje talenty – silne strony. Na tej bazie omawiamy symbole Krakowa. W części manualnej uczeń tworzy sznurkowy obraz wybranego symbolu Krakowa.
Na szkle malowane
Spacer, podczas którego kanwą są witraże Stanisława Wyspiańskiego umieszczone w kościele oo.Franciszkanów i pawilonu Wyspiańskiego. Podczas spaceru uczniowie poznają postać “Leaonarda Da Vinci” ziemi krakowskiej, jak również ćwiczą łączenie secesyjnych kształtów z postaciami z historii i kultury Polskiej.
Muzeum Czartoryskich
Podczas tego spaceru śledzimy dzieje historii Polski, jak również historię polskiego muzealnictwa wraz z Izabelą i Jerzym Czartoryskim. Zwieńczeniem trasy są odwiedziny u Cecylii Gallerani czyli Damy z gronostajem.
Kolory Krakowa to kolory kościoła Mariackiego
W ramach tego tematu uczestnicy poznają dzieje kościoła NMP na Rynku Głównym, jak również odkrywają tajemnice i fenomen najsłynniejszego ołtarza średniowiecznego w Europie.
Perełki wzgórza Wawelskiego
Podczas tego tematu zwiedzamy katedrę wawelską i dziedziniec zamkowy. W trakcie zajęć uczniowie poznają tajemnice duchowej stolicy Polski i sami tworzą mapę wawelskich pereł.

Podczas wycieczek uczeń:

Ćwiczy wnioskowanie i logiczne myślenie
Odkrywa historię Polski i Krakowa, łącząc ją z konkretnymi obiektami w przestrzeni miasta
Kształtuje swoją otwartość na różnorodność świata
Uczy się czerpać wiedzę z różnych źródeł i na różne sposoby
Trenuje aktywne uczenie się poprzez robienie zadań w terenie

Logistyka:

Liczba uczestników: do 30 osób podczas jednego spaceru

Czas trwania: 1,5 – 2,5 h w zależności od trasy i zaangażowania uczniów

Możliwość realizacji tematu spoza wyżej wymienionych

Bilety do obiektów są we własnym zakresie

Warsztaty w klasie

(pojedyncze lub cykl w ramach Akademii Smoka Henia w klasie)

Dla grup szkolnych z klas 1-3 przygotowaliśmy interdyscyplinarne zajęcia na temat historii i kultury Krakowa. Za cel stawiamy sobie naukę przez zabawę, ruch, doświadczenie i eksperyment. Program zajęć został oparty na podstawie programowej oraz wybranych tematach z zakresu 8 kompetencji kluczowych. Każde zajęcia składają się z 3 części: 

 1. wprowadzenie wartości (odwaga, mądrość)
 2. nawiązanie do historii i kultury Krakowa i Polski
 3. twórczość własna (część manualna)
Ciekawość, która poruszyła Ziemię, a wstrzymała Słońce
Rozbudzamy ciekawość poprzez poznanie znanych krakowskich naukowców takich jak Tadeusz Kopernik, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski. Uczniowie tworzą swoje urządzenie badawcze, które pozwoli im dokonywać kolejnych odkryć.
Królewska mądrość, co buduje i wzmacnia
Rozwijamy mądrość poznając dokonania króla Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Na zakończenie uczniowie tworzą kolaż o życiu Kazimierza Wielkiego.
Odważny jak rycerz
Wzmacniamy odwagę rozważając to, co ułatwia mi być odważnym i analizując postacie rycerzy z Krakowa. Podczas zajęć poznajemy etos rycerski oraz krakowskie pomniki rycerskie. W części manualnej uczestnicy tworzą swoje rycerskie tarcze.
Twoją siłą są twoje talenty
Ćwiczymy siłę poprzez uświadomienie sobie swoich zdolności, nazywamy i pokazujemy swoje talenty – silne strony. Na tej bazie omawiamy symbole Krakowa. W części manualnej uczeń tworzy sznurkowy obraz wybranego symbolu Krakowa.
Cierpliwość, czyli sztuka dla najlepszych
Budujemy cierpliwość analizując w jaki sposób powstawał Kraków, jak zmieniało się miasto i ile czasu na to potrzebowało. W ostatniej fazie zajęć uczniowie tworzą wspólna makietę miasta.

Poprzez te zajęcia dzieci:

Wzmacniają poczucie godności własnej osoby
Lepiej poznają siebie i nazywają swoje emocje
Aktywnie uczą się historii Polski i miasta
Przyswaja wiedzę na różne sposoby: z muzyką, ruchem
Samodzielnie tworzy pracę manualną w różnych technikach

Co wybrać?

Pojedyncze warsztaty:

 • 90-120 minut edukacyjnej przygody w szkole
 • Zróżnicowane zajęcia pod kątem wybranych metod: taniec, teatr, plastyka, ruch, wiedza
 • Część historyczna i część manualna
 • Czas trwania: 40-60 minut
 • Liczba uczestników: do 25 osób

Akademia Smoka Henia (5 spotkań):

 • 600 minut edukacyjnej przygody w szkole -> rozłożonych na 5 spotkań
 • Zróżnicowane zajęcia pod kątem wybranych metod: taniec, teatr, plastyka, ruch, wiedza
 • Część historyczna i część manualna
 • Plansza, do zbierania pieczątek z warsztatów
 • Certyfikat ukończenia Szkoły Smoka Henia
 • Czas trwania: 90-120 minut x 5 spotkań
 • Liczba uczestników: do 25 osób