Regulamin sklepu internetowego § 1 Postanowienia wstępne Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz określa rodzaje oraz warunki zawierania umów na odległość oraz ich rozwiązywania a także ...